222.MĄDRZE PRAWIĄ...


Komentarze

Prześlij komentarz

Dziękuję za słowa do prywatnej kolekcji...